Kemikalije

Kemikalije osiguravaju da je voda u bazenu zdravstveno ispravna za kupanje i vizualno kristalno čista. Dva glavna parametra koja trebaju biti uravnotežena su koncentracija klora i pH vrijednost. Zbog različitih čimbenika javlja se stalna ili periodična potreba za upotrebom i ostalih kemikalija (algicid, flokulant, itd.).