Pumpe

Pumpe omogućuju odgovarajući protok kroz filter i cirkulacijski sustav bazena. Adekvatan protok i dnevni radni ciklus glavni su preduvjet ispravnog rada bazena i kvalitete bazenske vode. Osim cirkulacijskih pumpi za filtracijski sustav postoje i pumpe za bazenske efekte.